کلان داده ها چگونه می تواند به مدیران منابع انسانی کمک کند

ایده کلان داده ها جدید نیست، و مدتهاست که صرف نظر از بزرگی سازمان، وارد شرکت ها شده است. امروزه تقریبا هیچ بخشی از سازمان وجود ندارد که با مفهوم کلان داده ها درتماس نباشد. این جهش بزرگ در محیط شرکت ها منجر به ایجاد تغییرات متعددی می شود که برای کسب و کارها و حتی برای مدیران منابع انسانی نیز مفید است. برخی از مدیران شرکت های بزرگ معتقدند که امروزه داده ها درحقیقت منبعی برای رشد و رقابت سازمان ها و افراد شده است. هر عملکردی در یک سازمان می تواند فرصتی برای توسعه و رشد سازمان محسوب شود اما رشد ما محدود است به درک ما از جایی که این فرصت ها و موقعیت ها وجود دارند.

 

 

کلان داده ها چیست؟

کلان داده ها، مقدار زیادی از داده های ساختاریافته، نیمه ساختار یافته و بدون ساختار است که دائما در رسانه های مختلف در جریان هستند. SAP اعتقاد دارد که کلان داده ها درحقیقت، حجم زیادی از داده های ساختاریافته و بدون ساختار است که هر روز کسب و کار را اشباع میکند. اما در این جا مقدار داده مهم نیست بلکه کاری که سازمان ها با داده می کنند اهمیت دارد. کلان داده ها می توانند برای ایجاد بینش عمیق تری بمنظور تصمیم گیری و جابجایی های استراتژیک کسب و کاری آنالیز شوند.

پس، چگونه کلان داده ها میتوانند به مدیران منابع انسانی کمک کنند؟

بهره وری کارمندان

معیارهای عملکرد، یکی از استفاده های رایج از کلان داده ها در بخش منابع انسانی است که به مدیران این بخش در افزایش بهره وری کارمندان کمک می کند. با کمک کلان داده ها ، حرفه ای های منابع انسانی می توانند عملکرد کارمندان را ارزیابی و شرایط کاری را برای کارمندان تعبیه کنند. معیارهای عملکردی حتی می تواند فراتر از اندازه گیری عملکرد کارمندان برود و عملکردهای بی ارزش را نیز از سیستم حذف کند که همین عمل باعث افزایش بهره وری کارمندان می شود.

استخدام های آیتی

کلان داده ها می توانند در یافتن منابعی که در طراحی تغییرات متعدد مفید هستند اثر بگذارد و همچنین روی استخدام استعداد های آتی موثر  و مفید باشد. بنابراین، آنالیزهای پیش بینی شده، توانایی فوق العاده ای برای مطالعه و بررسی تصمیم های موثر در استخدام های گذشته را پیشنهاد داده و اطمینانی از تصمیم های دقیق و صحیح آتی برای استخدام را بوجود می آورد.  برای آنالیز کلان داده ها ، مدیران منابع انسانی می توانند الگویی را طراحی کنند که سازمان ها از طریق آن بتوانند جذب و استخدام بالایی داشته باشند. از آن جایی که این سیستم به شفافیت و دانش نوع کار مجهز است، مدیران منابع انسانی می توانند با دیگر بخش های سازمان برای ارائه راهکار و عملی کردن آنها همکاری کنند. سازمانی که از کلان داده ها برای توسعه های حقیقی استفاده میکند و در تلاش است از آنها بهینه استفاده کند، بازی را برده است.

استخدام استعدادهای درخشان

در سالهای اخیر از کلان داده ها می توان برای استخدام استعدادهای درخشان برتر استفاده کرد. کلان داده ها، آنالیزی را بهمراه ابزارها و اطلاعات موردنیاز در اختیار مدیران منابع انسانی می گذارد که با کمک آن می توان استعدادهای درخشان برتر بازار استخدام را شناسایی کرد. از آنجا که کلان داده ها می توانند در طراحی الگویی برای تنظیم مهارت ها در استراتژی سازمان کمک کنند، این اطمینان حاصل می شود که کدام جویای کار بهترین گزینه برای سمت انتخابی سازمان می باشد. اگر این قابلیت را با نرم افزار مدیریت استعدادها ترکیب نمایید بخش منابع انسانی شما تنها بسمت طبقه بندی فرم ها پیش میرود که شما می توانید از طریق آن تنها فرم های کاندیدای مناسب را بیابید.

 

منبع: solutionsreview.com

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}