چند ابری (Multicloud): مزایای استفاده از محیط چند ابری

شرکت ها میدانند که دنیای ابری سازمان های بزرگ رو به تغییر است و به سمت چند ابری شدن پیش می رود. استقرارها و همگام سازی های چند ابری، در جایی که کاربری یک یا چند خدمت یا چند محیط ابری را از فروشنده های مختلف استقرار می دهد، در دنیای کسب و کار بسیار پر طرفدار می شود. تحقیقات در سال های اخیر نشان داده است که ۸۶ درصد از کاربران ابری سازمانی نوعی استراتژی چندابری را در کنار استراتژی های دیگر پذیرفته اند و کسب و کارها تقریبا ۵ محیط ابری را همزمان با هم پیش می برند.

 

 

اما چرا سازمان ها و شرکتهای بزرگ بسمت چندابری شدن پیش میروند؟ محیط های ابری چندمنظوره هستند، و خدمات زیادی با محوریت ابری برای استفاده بهتر سازمان ها از ابر را پیشنهاد می دهند. بسیاری از شرکت ها مایل هستند که راهکارها و خدمات چندین فروشنده به منظور خلق بهترین ساختار ابری برای سازمانشان را دریافت نمایند. برای اینکه بهتر متوجه مزایای محیط چند ابری شوید، مقاله حاضر با مطالعه کنید:

اطمینان از بهترین راهکارها برای هر وظیفه

با اینکه بنظر می رسد که تمام محیط های ابری یکسان هستند اما این تصور تنها در ظاهر درست است. محیط های ابری عمومی با اهداف خاصی ساخته شده اند. با اینکه خدمات اصلی ابری، پوشش دهی وظایف و راهکاریی است که احتمالاً هر ابری آن ها را پیشنهاد می دهد، بسیاری از آنها تنها بمنظور تمرکز روی فرآیندهای خاص ساخته و طراحی شده اند.  

صرفه جویی در هزینه ها در طول استقرار چندابری

با اینکه فروشنده های ابری عمومی برای مدل قیمت گذاری با توجه به میزان مصرف عمل می کنند، شرکت شما تنها برای خدمات ابری که استفاده میکند هزینه پرداخت می نماید و نه برای کل پکیج ابری که در اختیار دارید. بنابراین، سازمان ها بهتر می توانند براساس نیازهایشان، پیشنهادات فروشنده های را بررسی و انتخاب نمایند. در این میان حفظ مدیریت هزینه برای استقرارهای چند ابری همچنان حایز اهمیت می باشند. با اینحال، برخی وظائف مانند محاسبه، ذخیره داده ها، و استقرار نرم افزار توسط تامین کننده ها حمایت می شوند. اگر شما به راهکارهای ابری برای این وظایف نیاز دارید، می بایست بدانید که کدام تامین کننده بهترین خدمات را به سازمان شما ارائه میدهد.

ممانعت از وابستگی به یک تامین کننده خاص

یکی از بزرگترین چالش های رانش ابری برای سازمان ها، مدیریت فروشنده است. این اتفاق زمانی رخ میدهد که کسب و کارها به راهکارها و خدمات یک فروشنده بیش از پیش وابسته باشند که نتیجتاً سازمان ها را تنها به یک تامین کننده وابسته می کند بنابراین آنها دیگر قادر به رد پیشنهادات فروشنده نیستند. سازمان هایی که یک محیط ابری را استقرار می دهند همیشه با این مشکل روبرو هستند، مخصوصا زمانی که مجبور به تغییر محیط ابری خود باشند. منابعی که شما روی یک محیط ابری می سازید ممکن است بدون کانفیگ شدن یا بدون دوباره سازی کلی، روی محیط های دیگر کار نکنند. بااینحال، با اینکه استقرارهای ابری حمایت های بیشتری را برای اساس منبع باز (open source) و منابع کد- محور پیشنهاد میدهند، جابجایی داده ها بین محیط های ابری برای سازمان ها به مراتب آسان تر است. درنتیجه، عملیات استقرار و همگام سازی محیطهای چندابری توانایی شما را در ساخت، مدیریت و حفظ پروژه ها روی ابر افزایش می دهد.

 

منبع: solutionsreview.com

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}