هوش تجاری درمقابل تحلیل های داده ای: تفاوت آنها در چیست؟

واضح است که یک همپوشانی بین هوش تجاری و آنالیز داده ای وجود دارد و مدارکی دال بر جایگزینی این دو واژه جای یکدیگر است. اما برای کسانی که در تبدیل داده ها به بینش های عملی بسیار جدی هستند، دانستن تفاوت این دو مقوله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حتی اگر فرایندهای سازمان ها یکی پس از دیگری گسترش یابد، هیچ دو فرایندی مانند هم نیستند، اما مطمئناً شما هیچکدام راا بدون دیگری با موفقیت عملی کنید.

 

 

هوش تجاری

هوش تجاری استفاده از داده به‌منظور کمک در تصمیم گیری کسب و کار است. هوش تجاری یک واژه گسترده است که برای استفاده از داده در محیط پیش بینی شده بکار میرود. این مفهوم، دربرگیرنده آنالیزها است و مانند یک بخش غیرتکنیکی برای تعریف فرآیند عمل میکند. هوش تجاری معمولا به فرآیندی اطلاق می شود که تحت نظر آنالیز داده ای به منظور کسب اطلاعات از داده های فاز بعدی آنالیز می باشد. علاوه برآن، هوش تجاری می تواند برای شرح ابزار، استراتژی ها و برنامه هایی که مربوط به تصمیم گیری هستند، استفاده شود.

آنالیزهای داده ای

آنالیزهای داده ای یک علم داده ای است. اگر هوش تجاری یک فاز تصمیم گیری باشد، پس آنالیز داده ای فرآیند طرح سوال است. سازمان ها نرم افزارهای آنالیزی را زمانی استقرار میدهند که بخواهند وقایع آینده را پیش بینی کنند، درحالی که ابزار هوش تجاری این پیش بینی ها و مدل های قابل پیش بینی را به فهم عمومی تبدیل می کنند. در دنیای داده محور امروزی، راهکارهای آنالیزی بمنظور فراهم آوردن راه هایی است که کاربر می تواند از طریق آن ها خرابی داده ها را کاهش داده و ترندهایی که در طول زمان بوجود می آید را مشاهده کند. پس، شما یک هوش تجاری را نصب میکنید اما یک آنالیز داده ای را انجام می دهید.

موضوع اصلی

آنالیز داده ای یعنی چگونگی ورود به هوش تجاری. فرایند آنالیزی درواقع فرصتی است که به کاربران کسب و کار قدرت تصمیم گیری صحیح را درباره اتفاقات آینده می دهد. این دقیقا همان کاری است که “هوش” تجاری انجام می دهد. درنتیجه، آنالیز داده ها فاز پرسش و پاسخی است که در طرح کلی هوش تجاری به سمت فاز تصمیم گیری پیش می رود

 

منبع: solutionsreview.com

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}