ریسکهای رانش ابری و راههای پیشگیری از آن

داشتن راهکارهای رانش ابری چندان هم بدون ریسک نیست. رانش ابری یکی از تکنولوژی های جدید است که کسب و کارها بسرعت بسمت آن پیش میروند. نوآوران انتقال دیجیتالی سازمان ها را به سمت پیدا کردن بهترین راهکار دیجیتالی برای کارها و جریانات کاری کسب و کارشان هدایت میکنند که رانش ابری یکی از آنهاست. رانش ابری مزایای زیادی را هم برای تامین کنندگان این راهکار، هم برای مدیران IT و هم برای خود سازمان فراهم میکند. با اینحال، یکپارچه کردن رانش ابری با زیرساخت های سازمان خالی از ریسک هم نیست. مطمئنا باید از این خطرات بهرترتیبی شده اجتناب کرد.

 

 

براساس راهکاری که سازمان شما از آن استفاده می کند، ریسک های رانش ابری که ممکن است با آنها مواجه شوید میتوانند متفاوت باشند. مهم نیست که این ریسکها چه هستند، اگرچه سازمان شما میبایست بداند که چطور با آنها برخورد کند. اگر آنها را به حساب نیاورید می توانند باعث مشکلات عدیده ای در سازمان شما شوند. در زیر به تعدادی از ریسکهای متداول رانش ابری و چگونگی برخورد سازمان شما باآنها ، اشاره کرده ایم.

امنیت رانش ابری

امنیت هنوز اولین مشکلی است که سازمان ها را از یکپارچه شدن با رانش ابری باز میدارد. امنیت ابری مناسب، مسئولیت هایی هم برای کاربر و هم برای فروشنده ابری درپی دارد. سازمان شما میبایست قبل از استفاده و نصب کامل ابری روی زیرساخت ها  نسبت به آموزش پرسنل خود اطمینان حاصل کند. با اینحال، فروشنده ابری میباست قابلیت های امنیتی مانند رمزگذاری داده ها و سیاست های تعیین هویت را بمنظور حفظ امنیت ابری، فراهم آورد.

مسئله سازگاری

انتقال داده ها روی ابری می تواند یک فرایند زمانبر باشد، بخصوص اگر محیط ابری قادر به کار با آن نباشد. محیط های ابری، برای پشتیبانی از داده های بیشتر روز به روز بازتر میشوند اما همچنان محدودیت های زیادی وجود دارد. دانستن اینکه آیا محیط ابری شما داده ها و فایل هایی که شما در طی روز با آنها سرو کار دارید را پشتیبانی میکند، کار کاملا عاقلانه ایست.

حفظ حریم خصوصی در ابر

داده های سازمان شما تنها برای موفقیت کسب و کار شما حیاتی نیست. شما می خواهید از دسترسی داده ها برای کاربرانی که اجازه استفاده از آنها را ندارند نیز محافظت کنید. این می تواند هم به معنای محافظت از داده ها باشد و هم به معنای حفظ سازگاری با نظم داده ها باشد. این کار ممکن است با سرورهای on-premise راحتر انجام شود اما زمانی که شما داده ها را روی ابر ذخیره میکنید، درواقع دارید به یک طرف دیگر برای مدیریت داده ها درمحل ذخیره شده نیز اعتماد میکنید. تامین کننده های ابری نیز باید سیاست های لازم برای حفظ حریم خصوصی داده های شما را بمنظور حصول اطمینان از دردسترس بودن داده ها برای سازمان شما داشته باشد.

ابری چندتایی

محیطهای ابری در یک سیستم چندتایی کار میکنند و این یعنی فروشندها داده ها را از چندین کاربر جمع آوری و روی سرورهای مشابه ذخیره می کنند. این موضوع به تامین کنندگان ابر کمک می کند تا با ذخیره سازی منابع حداکثر استفاده از سرور را ببرند. شاید بنظر برسد چندتایی بودن امکان دسترسی به داده ها را برای کاربران آسان تر میکند، با اینحال فروشنده های ابری به مسائل بالقوه آگاه هستند و سیستم ها را برای تقسیم بندی بین کاربران ابری دردست دارند. 

 

منابع: /solutionsreview.com

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}