آیا استراتژی رانش ابری شما درست کار می کند؟

امروزه کسب و کارها بشدت مشتاق بکارگیری راهکارهای رانش ابری در زیرساخت هایشان هستند، اما نمیدانند که آن دقیقا چگونه کار میکند. بکارگیری سیستم ابری درون زیرساخت ها آنقدرها که بنظر میرسد ساده نیست. معرفی رانش ابری به کسب و کار تنها به معنی داشتن محیط ابری مناسب نیست بلکه، شما نیاز به طراحی یک استراتژی ابری موفق دارید که کسب و کار شما را تعریف کرده و عملیات ابری را مفید و کارامد حفظ نماید.

 

 

یک استراتژی ابری صحیح به موارد زیادی بستگی دارد و تلاش می کند تا هم با نیازهای کسب و کار شما هماهنگ باشد و هم از عملکرد ابری نهایت بهره را ببرید. خلق یک استراتژی ابری و حفظ سرعت هماهنگی پرسنل با آن یکی از ضروری ترین قسمت های مدیریت محیط ابری می باشد. حال، از کجا باید مطمئن شوید که استراتژی ابری شما کارآمد است؟ در زیر لیستی از نکات کمکی برای ارزیابی موفقیت استراتژی ابری کسب و کار آمده است:

بدانید که دقیقا از ابری چه میخواهید

اولاً، شرکت شما باید بداند دقیقا چه چیزی را با ابری می خواهد به انجام برساند. اگر کاملا روی سیستم ابری منتقل شده اید یا اگر تنها چند راهکار ابری را با هم یکپارچه کرده اید، شرکت شما برای داشتن ابری باید چند انگیزه کسب و کار محور داشته باشد. انگیزه و محرک ستون اصلی هر استراتژی ابری می باشد و به شما کمک میکند تا تعیین کنید چرا یکپارچگی راهکار ابری در درجه اول بسیار حائز اهمیت می باشد. قبل از انتقال کامل به سیستم ابری، لیستی از کارها و جریانات کاری که میخواهید راهکارهای ابری را روی آنها بکار بگیرید تهیه کنید. با این کار سازمان شما یک هدف نهایی در ذهن خود دارد که میتواند با هماهنگی بیشتری در حین پروسه استقرار و بومی سازی سیستم ابری پیش برود.

سایر استقرارهای IT را درنظر بگیرید

وقتی که شما یک راهکار ابری را استقرار میدهید، می بایست تمام راهکار IT کسب و کار خود که درحال حاضر دارید را درنظر بگیرید. مانند هر فناوری کسب و کاری، بومی سازی ابری به تقسیم بندی مناسب تمام زیرساخت نیاز دارد. اگر داده ها را بین ابری و ERP سروری انتقال می دهید، باید در ابتدا از سازگای این دو محیط با هم اطمینان حاصل کنید.

استراتژی ابری را در الویت بگذارید

اگر مدتی است که از راهکار ابری استفاده میکنید، می بایست بدانید که چه کارهایی به بهترین شکل روی ابری انجام میگیرد و چه کارهایی درست انجام نمیگیرد. یک سازمان باید کارامد بودن و کارایی سیستم ابری را همواره در الویت قرار دهد و درضمن برای زمانی که دیگر ابری کارایی لازم را برای سازمان ندارد نرم افزارهای جایگزینی درنظر گرفته باشد. درعین حال اگر شما درحال حاضر برای زمان های بحرانی، راهکاری دارید، می بایست درنظر بگیرید که آیا راهکار ابری از آن بهتر است یا خیر.

در هنگام نیاز استراتژی ابری خود را بروز کنید

بدترین کار اینست که بعد از طراحی استراتژی ابری و زمانی که همه چیز با آن هماهنگ شد، دیگر آن را تغییر ندهید. عملکرد ابری شما در ابتدای امر و تا زمانی که کامل با کسب وکار و شرکت شما هماهنگ شود، احتمالا آروم پیش میرود. زمانی که شما شروع میکنید به درک کارایی راهکارهای ابری در سازمان خود، سازمان شما می بایست بدنبال کشف نرم افزاهای بالقوه برای راهکارها باشد. و تیم IT شما می بایست این نرم افزاها را بشناسد و بداند که آیا ابری شما برای داشتن آنها نیاز به بروز شدن دارد. علاوه براین، زمانی که احساس کردید هزینه های ابری از بودجه شما پیش میگیرد، میبایست استراتژی خود را بروز رسانی کنید.

 

منبع: /solutionsreview.com

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}