در المپیک۲۰۲۰ ژاپن ربات را به انسان ترجیح میدهد

ژاپن رباتهایی بهمراه مترجم انواع زبان ها، برای کمک به بازدیدکنندگان المپیک ۲۰۲۰ توکیو آماده سازی میکند. در سالهای اخیر در این کشور  استفاده از ربات ها نسبت به نیروی انسانی بسیار افزایش یافته است. با اینکه این کشور با فراوانی جمعیت جویای کار مواجه است، بکارگیری ربات ها را به نیروی کار انسانی ترجیه می دهد. فومیوکی هاشیموتو می گوید: “در نظر ژاپنی ها ربات ها و هوش مصنوعی یکی هستند. ربات ها به عنوان وسیله ای برای محافظت و حمایت از انسانها استفاده می شوند.”

ژاپن اکنون در ثبت جهانی ربات ها، از کشورهای دیگر پیشی گرفته است.

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}